Naša promišljanja

O IKONI

04/09/2018

Definirati pojam kulture jako je važno kako bi se jasnije razumio ovaj tekst. S obzirom da postoji više od 200 definicija za kulturu, moramo izabrati jednu kako bi gledali ovu temu, tj. Crkvenu umjetnost - ikona kroz prizmu te definicije.

Ove biblijske priče mogu da pomognu roditeljima i veroučiteljima da imaju jedan kontinuitet u katehezi, u prenošenju vere. Svaka od ovih priča nosi iza sebe jednu prekrasnu i jaku katehezu koju možete dati deci. U kombinaciji sa midrašimam, mesalimima i drugim pomagalama, koje imate također na našoj internet stranici, ove biblijske priče mogu da...

Ove biblijske priče mogu da pomognu roditeljima i veroučiteljima da imaju jedan kontinuitet u katehezi, u prenošenju vere. Svaka od ovih priča nosi iza sebe jednu prekrasnu i jaku katehezu koju možete dati deci. U kombinaciji sa midrašimam, mesalimima i drugim pomagalama, koje imate također na našoj internet stranici, ove biblijske priče mogu da...

Da bismo razumeli Sv. Pismo i Jevanđelje neminovno je potrebno da razumemo Stari Zavet i jevrejstvo, njihove običaje, blagdane, način života, razmišljanje...

TORA

01/05/2018

Naziv "Tora" potiče od hebrejske reči koja se može prevesti kao "pouka", "učenje" ili "zakon" * (Poslovice 1:8; 3:1; 28:4). U sledećim primerima ćemo videti na šta se hebrejska reč tora odnosi u Svetom pismu.

HAGADA

01/04/2018

Hagada (jev./heb.; doslovno: "priča") je knjiga u kojoj je zapisan tekst porodičnog obreda za Seder-veče, za Pesah, zasnovana na biblijskoj priči o izlasku Jevreja iz Egipta. Ona sadrži odgovarajuće stihove iz Biblije i dosta midraša o njima, kao i blagoslove za hranu, psalme, himne, tradicionalne molitve i uputstva za sprovođenje samog obreda.

Midraš je tumačenje (egzegeza) religioznih tekstova u rabinskom židovstvu. Reč je jevrejska i izvedena je iz osnove drš (heb. דרש), koja znači "tražiti" ili "istraživanje". Midraš (množina: midrašim) ima dva značenja: proces istraživanja i rezultat tog procesa.

Golem broji ljudi još uvijek čeka Krista. Golemi broj ljudi živi u kandžama Sotone, robovi svojih strasti i smrti, maltretirani i umorni od grijeha, prazni i u beznađu od besmislenosti života kojim žive na rubu samoubojstva. Ovi ljudi ne znaju da postoji jedan kojih ih ljubi - Isus Krist, koji je dao život za njih, koji je zaljubljen u njih...

NEOKATEKUMENSKI PUTPOVIJEST NEOKATEKUMENSKOG PUTA[1]Neokatekumenski put je plod II Vatikanskog sabora kao odgovor Crkve na društvene promijene u 19 i 20 stoljeću na poseban način sekularizaciju. Inicijatori Neokatekumenskog puta su španjolski slikar Kiko Argüello i Carmen Hernández, diplomirana kemičarka. Počelo je tako što je Kiko Argüello nakon...         Tel: 026/410-49-07;
mob.: +381 69/37-27-421
 
email: ivankrstiteljsd@gmail.com  župnik:
 Anton Pernat
Powered by Webnode
Create your website for free!