TORA

01/05/2018

Preuzeto sa sajta: www.jw.org

Šta je Tora?


Odgovor iz Svetog pisma

Naziv "Tora" potiče od hebrejske reči koja se može prevesti kao "pouka", "učenje" ili "zakon" * (Poslovice 1:8; 3:1; 28:4). U sledećim primerima ćemo videti na šta se hebrejska reč tora odnosi u Svetom pismu.

  • Tora se često odnosi na prvih pet biblijskih knjiga - Postanak, Izlazak, Levitsku, Brojeve i Ponovljene zakone. Ove knjige se nazivaju i Pentateuh, od grčke reči koja znači "petoknjižje". Toru je napisao Mojsije, pa se zato naziva i "knjiga Mojsijevog zakona" (Isus Navin 8:31; Nemija 8:1). Po svemu sudeći, prvobitno je to bila jedna knjiga ali je kasnije radi lakše upotrebe podeljena na pet knjiga.

  • Tora se odnosi i na konkretne zakone koji su bili dati Izraelcima, kao što su na primer "zakon [tora] za žrtvu za greh", "zakon o gubi" i "zakon za nazireja" (Levitska 6:25; 14:57; Brojevi 6:13).

  • Tora se ponekad odnosi i na pouke i savete, bilo da dolaze od roditelja, nekog mudrog čoveka ili samog Boga (Poslovice 1:8; 3:1;13:14; Isaija 2:3).

Šta se nalazi u Tori, to jest Pentateuhu?

  • Zapis o tome kako je Bog postupao s ljudima od stvaranja pa do Mojsijeve smrti (Postanak 1:27, 28; Ponovljeni zakoni 34:5).

  • Odredbe Mojsijevog zakona (Izlazak 24:3). Taj Zakon čini više od 600 odredbi. Veoma značajna među njima je Šema, to jest jevrejska ispoved vere. Jedan deo Šeme glasi: "Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svom svojom snagom" (Ponovljeni zakoni 6:4-9). Isus je rekao da je to "najveća i prva zapovest" (Matej 22:36-38).

  • Božje ime Jehova na oko 1 800 mesta. Tora ne zabranjuje korišćenje Božjeg imena već sadrži zapovesti prema kojima se od Božjeg naroda očekuje da koriste to ime (Brojevi 6:22-27; Ponovljeni zakoni 6:13; 10:8; 21:5).

Zablude o Tori

Zabluda: Zakoni iz Tore su večni i nikada neće prestati da važe.

Činjenica: U nekim prevodima Svetog pisma se za neke odredbe iz Tore, kao na primer one koje se odnose na sabat, sveštenstvo i Dan očišćenja, kaže da su večne (2. Mojsijeva 31:16; 40:15; 3. Mojsijeva 16:33, 34). Međutim, hebrejska reč koja se koristi u ovim stihovima može se odnositi i na nešto što traje neko neodređeno vreme, ali ne mora da znači da je večno. * Otprilike 900 godina nakon što je Mojsijev zakon stupio na snagu, Bog je prorekao da će ga zameniti "novi savez" (Jeremija 31:31-33). Kad Bog "kaže 'novi savez', onaj prethodni čini zastarelim" (Jevrejima 8:7-13). Taj zakon je bio zamenjen pre otprilike 2 000 godina kada je Isus Hrist dao svoj život kao otkupnu žrtvu (Efešanima 2:15).

Zabluda: Jevrejska usmena tradicija i Talmud imaju istu težinu kao i pisana Tora.

Činjenica: Nema biblijskih dokaza o tome da je Bog uz pisani zakon dao Mojsiju i neki usmeni zakon. Sveto pismo kaže: "Jehova je još rekao Mojsiju: 'Zapiši sebi ove reči' " (Izlazak 34:27). Usmeni zakon, koji je kasnije bio zapisan i postao poznat kao Mišna i konačno proširen na Talmud, sadrži jevrejsku tradiciju koju su započeli fariseji. Ta predanja su često protivrečna sa Torom. Isus je upravo zbog toga rekao farisejima: "Obezvredili [ste] reč Božju zbog svog predanja" (Matej 15:1-9).

Zabluda: Žene ne treba da uče ono što piše u Tori.

Činjenica: Mojsijev zakon je nalagao da se čitav Zakon čita svim Izraelcima, uključujući i žene i decu. Zašto? "Da čuju i da nauče da se boje Jehove, [njihovog] Boga, i da savesno postupaju po svim rečima ovog zakona" (Ponovljeni zakoni 31:10-12). *

Zabluda: Tora sadrži skrivene poruke.

Činjenica: Mojsije, koji je inače zapisao Toru, rekao je da je njena poruka jasna i razumljiva svima i da u njoj nema nikakvih tajnih kodova (Ponovljeni zakoni 30:11-14). Ta teorija da se u Tori nalaze neke skrivene poruke ima svoje korene u Kabali, to jest u tradicionalnom jevrejskom misticizmu, koji se vodi "podmuklo izmišljenim" metodama tumačenja Svetog pisma * (2. Petrova 1:16).

Povezane teme

BiblijaPitanja i odgovori

Saznajte više

DOBRE VESTI IZ SVETOG PISMA

Da li Bog ima ime?

Bog ima mnogo titula, kao što su Svemoćni, Stvoritelj i Gospodar. Ali Božje lično ime se spominje oko 7 000 puta u Svetom pismu.KLIKNI NA DUGME ISPOD KAKO BI PREGLEDAO ILI PREUZEO SADRŽAJ  


Tekstove sakupio i uredio: Anton Pernat


         Tel: 026/410-49-07;
mob.: +381 69/37-27-421
 
email: ivankrstiteljsd@gmail.com  župnik:
 Anton Pernat
Powered by Webnode
Create your website for free!