NOĆNA MOLITVA

    Noćna molitva ili bdenje je molitva ispred Presvetog Oltarskog Sakramenta preko noći. Uglavnom molimo u petak na subotu u 02:00 h po ponoći i molimo prvenstveno za naše dobročinitelje. Ova molitva se čini ispred Presvetim i sastoji od molitve krunice, molitve srca (ili Isusova molitva kako govore naša istočna braća), i otvaranja Jevanđelja, Reči Božje nasumice te davanja vlastitog odjeka (na šta te poziva ova reč - ali to nije nužno, može se samo slušati Reč i sačuvati je u svome srcu bez da se reče išta naglas...), spontanih molitva, zagrljaj mira, Očenaša i ako ostane vremena osobne molitve u tišini.
     Uglavnom u 02:00 h započinje molitva, a koliko će trajati zaviisi o tome koliko vernika, braće, se prijavilo ili javilo da će doći... Sveštenik će izložit Presveto i ako budu više od 3 braće prijavljeno na klanjanju raspodeliićemo se tako da će po dvoje - troje braće biti sat vremena ispred Presvetog i moliti, kako smo rekli, krunicu na kolenima itd... Sledeći dvoje - troje braće doći će i započeće sledeći sat klanjanja odnosno u 3:00h pa sledeći dvoje - troje u 4:00h itd. 
      Klanjanje je jedan intiman, lični susret sa Spasiteljem našim Isusom Hristom, našim zaručnikom, zaručnikom duše naše. Zbog toga preferišemo da na ovakvom klanjanju budu dvoje do tri osobe... Ako bude potrebe tj. puno zaineresovanih pomerićemo klanjanje tako da započne u 1:00h po ponoći ili u  0:00h.
     Ovakav način moltve smo preuzeli ili bolje rečeno naučili u Semeništu Redemptoris Mater u Puli, a semenište je preuzelo iz preobilne riznice Crkve, bogatog monaškog iskustva noćnog bdenja i noćne molitve duhovnih otaca i otaca pustinje...
    Zbog toga dođite na bdenje da molimo za dobročinitelje i dobrotvore ove župe koji su nam pomogli kako bi mi imali danas hram u kome možemo da se molimo i napredujemo svaki dan u svetosti. Molimo takođe i za one dobrotvore naše, koji nam svakodnevno pomažu bilo preko priloga, bilo duhovno preko svojih molitava... Molimo i za naše potrebe, duhovne ponajpre, za spas naših duša i duša naših pokojnih, za pokajanje, obraćenje i povratak Ocu koji nas voli i čeka naš povratak, koliko god daleko bili...

----------------------------------------------------------------------NOĆNO BDENJE----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------NOĆNO BDENJE----------------------------------------------------------------------

ISPOD MOŽETE DA SE PRIJAVITE ZA NOĆNO BDENJE. NAPIŠITE NAM KAKO BI SE BOLJE ORGANIZOVALI. A MI ĆEMO VAM JAVITI SATNICU KADA MOŽETE DA DOĐETE. TO MOŽETE UČINITI I LIČNO KOD ŽUPNIKA ILI NA NJEGOV  BROJ TELEFONA :

069/37-27-421 (ANTON PERNAT).

AKO IMATE NEKU POTREBU MOŽETE TAKOĐE DA NAM PIŠETE I MI ĆEMO SA RADOŠĆU MOLITI NA BDENJU ISPRED PRESVETOG ZA VAS I VAŠU NAKANU.

(Ova poruka koju pošaljete, stiže direktno župniku (svešteniku))

         Tel: 026/410-49-07;
mob.: +381 69/37-27-421
 
email: ivankrstiteljsd@gmail.com  župnik:
 Anton Pernat
Powered by Webnode
Create your website for free!