Copy of NAŠE MIŠLJENJE O IZBORIMA 2023.

29/11/2023

Ekološka Kriza u Srbiji: Izazovi i Otpor Predrasudama i izbori 17. decembra 2023.

U poslednjim decenijama, ekologija je postala ključna tema širom sveta, dok se prirodni resursi smanjuju, a ekosistemi trpe ozbiljne posledice. U tom kontekstu, Srbija se suočava s ozbiljnim ekološkim problemima, postajući jedna od najzagađenijih zemalja na svetu. Ovi izazovi postaju još ozbiljniji uz kontraverzne odluke vlasti, posebno u vezi sa projektima poput mini-hidroelektrana na Staroj Planini i najvećoj drskosti NErušenja bespravno izgrađene kuće na Zlatiboru, uprkos tolikim obećanjima.

Na čelu ove vlasti je Srpska napredna stranka (SNS), koja ima većinu u Skupštini Republike Srbije. Međutim, izjave predsednika Aleksandra Vučića protiv ekologije izazivaju zabrinutost među građanima. Posebno su sporne njegove reči u vezi s mini-hidroelektranama na Staroj Planini, gde je njegov stav očigledno suprotan interesima očuvanja prirode već sve više i više otkriva ekonomsku dobrobit nekoga koga vlast brani i podupire uprkos očiglednom izazivanju krize većih razmena u ekosistemu.

Kada je reč o projektu Rio Tinta, multinacionalne kompanije koja planira otvaranje rudnika u Srbiji, situacija postaje još kontroverznija. Postavlja se pitanje koliko će ova investicija doprineti ekonomiji zemlje, a koliko će ugroziti životnu sredinu. Pretraga o tužbama protiv kompanije Rio Tinto otkriva da je niz tužbi pokrenuto širom sveta zbog njihovih aktivnosti koje dovode do uništavanja prirode.

Ekolozi u Srbiji, zajedno sa lokalnim stanovništvom, ističu ozbiljne zabrinutosti zbog otvaranja rudnika. Oni ukazuju na potencijalno uništavanje vodnih izvora, zagađenje vazduha i druge negativne efekte na životnu sredinu. Ovo je dovelo do šireg otpora i protesta protiv ovakvih projekata.

Nažalost, umesto da podrži ekološke inicijative i pokuša smanjiti ekološke rizike, izjave i postupci predsednika Vučića ukazuju na nedostatak podrške očuvanju prirode. Ova vlast čini se da favorizuje ekonomske interese nad ekološkim, stavljajući profit ispred dugoročnog očuvanja životne sredine.

U zaključku, ekološka situacija u Srbiji zahteva ozbiljan pristup i podršku kako bi se očuvali prirodni resursi i sačuvala životna sredina za buduće generacije. Aktuelna vlast, međutim, čini se da nije dovoljno posvećena ekologiji, već pre naginje samo i isključivo ekonomskim interesima, ali svi se plašimo da to nisu ekonomski interesi građana srbije već ekonomski interesi jednog čoveka ili jedne grupe ljudi koji su na vlasti. Potrebno je podići svest građana o važnosti ekologije i zagovarati održive prakse kako bi se stvorilo zdravije okruženje za sve.

Iz ovih razloga i mnogo drugih koji nismo hteli da podelimo s vama u ovmo članku savetujemo da na izborima 17. decembra ne date glas koji vodi naša pluća, srce i ostale organe na vma... glasajte pametno. Glasajte ZDRAVO. Ostavimo našim potomcima ŽIVOT i pamet, i onda će se oni sami za ekonomiju jako dobro, pobrinuti. SIGURNO BOLJE NEGO MI!

         Tel: 026/410-49-07;
mob.: +381 69/37-27-421
 
email: ivankrstiteljsd@gmail.com  župnik:
 Anton Pernat
Powered by Webnode
Create your website for free!